ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
«EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ 01/06/2016
   ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ    ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
 ΙΔΙΩΤΕΣ
(3  ημέρες)
 ΕΟΠΠΥ ΙΚΑ &

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ
(3 ημέρες)

 ΕΟΠΠΥ
ΟΓΑ
(3 ημέρες)
 ΙΔΙΩΤΕΣ
(4 ημέρες)
 ΕΟΠΠΥ ΙΚΑ

& ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ
(4 ημέρες)

ΕΟΠΥΥ
ΟΓΑ
(4 ημέρες)
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ (+) ή
ΜΕΙΩΣΗ (-)*

3 κλινο  1.472 €  978 €  1.159 €  1.855 €  1.311 €  1.522 €  110 €
2 κλινο 1.613 € 1.200 € 1.371 € 2.188 € 1.633 € 1.855 €  110 €
2 κλινο Παραλίας 1.835 € 1.331 € 1.502 € 2.399 € 1.855 € 2.077 € 130 €
1 κλινο 2.490 € 1.744 € 1.926 € 2.984 € 2.288 € 2.510 € 160 €
1 κλινο Παραλίας 2.732 € 2.016 € 2.198 € 3.196 € 2.570 € 2.782 € 160 €
Σουίτα Μικρή 3.226 € 2.661 € 2.843 € 3.861 € 3.276 € 3.498 € 210 €
Σουίτα 4.920 € 4.264 € 4.698 € 5.464 € 4.920 € 5.141 € 210 €
3 κλινο Κάρτα Ανεργίας 1.089 € 1.421 €

*Μείωση έως και 1 (μία) ημέρα. Μπορείτε να παρατείνετε διαμονή σας όσο εσείς επιθυμείτε.

Τυχόν εκπτώσεις υπολογίζονται στα πλήρη πακέτα και όχι αθροιστικά.

Τα πακέτα τοκετού περιλαμβάνουν:

 • Νοσήλια
 • Έξοδα χειρουργείου
 • Χρήση καρδιοτοκογράφου
 • Παιδιατρική παρακολούθηση
 • Αναλώσιμα-φάρμακα αναισθησίας
 • Ομάδα αίματος-Rhesus νεογνού
 • Αναλώσιμα & Pampers

και τις κάτωθι εξετάσεις της μητέρας:

 • Γενική αίματος
 • Χρόνος ροής
 • Χρόνος προθρομβίνης
 • Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης
 • Ομάδα αίματος
 • Rhesus
 • Aua

Προαιρετικά παρέχονται και οι ακόλουθες προληπτικές εξετάσεις:

 • Έλεγχος ακοής νεογνών 30 €
 • Έλεγχος όρασης νεογνών 30 €
 • Ορθοπεδικός έλεγχος νεογνών 30€
 • Έλεγχος μεταβολικών νοσημάτων 80 € (+ΦΠΑ)

Τα πακέτα τοκετού δεν περιλαμβάνουν:

 • Αμοιβή Μαιευτήρα & Αναισθησιολόγου
 • Λοιπές εξετάσεις

Δίδυμος τοκετός:

 • 150€ (+ΦΠΑ) πρόσθετη επιβάρυνση στην τιμή του κάθε πακέτου της επιλογής σας
 • 60€ (+ΦΠΑ) παιδιατρική παρακολούθηση του δεύτερου νεογνού

Τοκετός σαν στο σπίτι σας:

100€ πρόσθετη επιβάρυνση στην τιμή του κάθε πακέτου της επιλογής σας.

Στα πλήρη πακέτα (φυσιολογικός τοκετός 3μέρες & καισαρική τομή 4μέρες) & μόνο:

 • Ο 2ος τοκετός, παρέχεται με έκπτωση 10% στη διαφορά των νοσηλίων της κλινικής
 • Ο 3ος τοκετός, παρέχεται με έκπτωση 15% στη διαφορά των νοσηλίων της κλινικής
 • Ο 4ος τοκετός, παρέχεται με έκπτωση 20% στη διαφορά των νοσηλίων της κλινικής